W związku z planowanym wejściem w życie ustawy z 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym, w której uregulowane zostało opodatkowanie wydobycia węglowodorów, zaistniała konieczność wydania rozporządzenia określającego wzory deklaracji w zakresie specjalnego podatku węglowodorowego.

Zobacz: Sejm przyjął ustawę dotyczącą podatku od węglowodorów >>

Wzór deklaracji o wysokości osiągniętego zysku (poniesionej straty) przez podatnika specjalnego podatku węglowodorowego za rok podatkowy (SPW-1), umożliwi prawidłowe obliczenie podatku i określenie wysokości skumulowanych wydatków kwalifikowanych oraz skumulowanych przychodów. z kolei wzór deklaracji. Z kolei wzór deklaracji SPW-2, pozwoli określić wysokość zysku (lub straty) osiągniętego od początku roku podatkowego oraz wysokość skumulowanych wydatków kwalifikowanych, co umożliwi prawidłowe obliczenie podatku. Oba wzory zawierają również objaśnienia co do terminu i miejsca złożenia deklaracji.

Ponadto, w rozporządzeniu określono wzory informacji o stratach z lat ubiegłych oraz o zaniechaniu poboru podatku za rok podatkowy (SPW-1/O) oraz miesięczne (SPW-2/O). Formularze informacji o stratach z lat ubiegłych oraz o zaniechaniu poboru podatku mają na celu bieżące monitorowanie poziomu odliczeń.

Rozporządzenie ministra finansów z 15 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji w zakresie specjalnego podatku węglowodorowego (Dz. U. poz. 1765) wejdzie w życie 21 stycznia 2016 r.