Laureaci wyłonieni zostali w czterech grupach: małe urzędy, czyli te, które mają nie więcej niż 60 pracowników, średnie (zatrudniające maksymalnie 130 osób) i duże. Dodatkowo oceniane były US wyspecjalizowane, czyli takie, które obsługują tylko większych podatników. W zestawieniu generalnym zwyciężyły:
- US w Lubaczowie i US w Krasnymstawie (ex aequo) w kategorii małych,
- US w Lesznie w kategorii średnich,
- US w Białymstoku w kategorii dużych,
- Warmińsko-Mazurski US w Olsztynie w kategorii wyspecjalizowanych.
Najlepszą izbą skarbową w klasyfikacji generalnej została izba z Kielc.

Więcej na temat rankingu w Dzienniku Gazeta Prawna >>