Pracownicy Urzędu Skarbowego w Starachowicach pełnić będą dyżury w siedzibach wszystkich ww. gmin jednocześnie w godzinach od 8.00 do 15.00 zgodnie z poniższym harmonogramem:

• 21 marzec 2012 r. (środa)
• 18 kwiecień 2012 r. (środa)

Ponadto pracownicy urzędu skarbowego pełnią dyżury w Urzędzie Miasta w Starachowicach w od 8.00 do 12.00 w następujących terminach:

• 20, 21, 27 marca 2012 r.
• 3, 10, 17, 18, 24 kwietnia 2012 r.

Utworzenie okresowych punktów przyjmowania zeznań pozwoli podatnikom rozliczyć się z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 rok bez konieczności przyjazdu do urzędu skarbowego.

źródło: www.mf.gov.pl