Czas oczekiwania na rozpatrzenie sprawy przez NSA się wydłuża. Niestety sprawy ważne czekają w tej samej kolejce co sprawy błahe – stwierdził sędzia NSA Jacek Brolik na konferencji "Rola orzecznictwa sądów administracyjnych w praktyce stosowania prawa podatkowego" zorganizowanej przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych i Wolters Kluwer Polska. Sędzia Brolik wskazał, że postępowania mediacyjne mogłyby znacznie przyspieszyć rozstrzyganie sporów. Strony nie chcą jednak z niego korzystać, a to powoduje, że każdy podatnik czeka tyle samo na rozpatrzenie sprawy, zarówno ten, który skarży organ skarbowy o niewielką kwotę, jak i ten, dla którego wyrok może przesądzić o losie firmy.

Źródło: www.rp.pl

Polecamy cykl konferencji dla doradców podatkowych "Rola orzecznictwa sądów administracyjnych w praktyce stosowania prawa podatkowego".

Więcej informacji na stronie: www.konferencja.abc.com.pl/orzecznictwo.pl