Eksperci przeciwdziałającej wykluczeniu cyfrowemu Fundacji Widzialni oraz użytkownicy niewidomi, niedowidzący i głusi przebadali m.in. strony Sejmu, Senatu, Prezydenta, Kancelarii Premiera, Sądu Najwyższego, a także 18 ministerstw i 90 stron instytucji im podległych. Serwisy oceniano według podstawowych kryteriów, mających największy wpływ na funkcjonowanie stron www i odbiór treści, takich jak kontrast, nagłówki, tytuł strony, sens linków, mapa strony, obsługa za pomocą klawiatury czy działanie wyszukiwarek. W tych elementach wyżej od stron Ministerstwa Finansów oceniono tylko Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

– Dokładamy starań o to, aby nasze strony były dostępne dla osób niepełnosprawnych, stąd niezmiernie cieszymy się, że specjaliści docenili nasze zaangażowanie – powiedziała Kaja Zalewska, koordynator w biurze ministra. – Mamy jednak świadomość, że dostosowanie stron internetowych do potrzeb różnych grup użytkowników wymaga ciągłej uwagi i udoskonalania serwisów. Dlatego planujemy dalszą poprawę ich użyteczności dzięki szkoleniom technicznym i redakcyjnym dla pracowników publikujących informacje na naszych stronach.

Zestawienie stanu dostępności wybranych stron internetowych administracji i instytucji realizujących zadania publiczne zostało przeprowadzone w rok po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI), minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Przepisy te oparto o międzynarodowe standardy dostępności Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0.