Umowa została sporządzona w oparciu o Modelową Umowę OECD w sprawie wymiany informacji w sprawach podatkowych.

W przypadku Polski umowa ma zastosowanie do podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, natomiast w przypadku Wspólnoty Bahamów dotyczy wszystkich podatków, bez względu na rodzaj i nazwę.

Zgodnie z przewidzianą w umowie procedurą wymiany informacji na żądanie, strony mogą wymieniać informacje dotyczące m.in. wymiaru i poboru podatków, windykacji i egzekucji zaległości podatkowych czy dochodzenia w sprawach podatkowych lub ścigania w sprawach przestępstw podatkowych.