Polska podpisałą umowę o wymianie informacji podatkowych ze Wspólnotą Bahamów

Dnia 28 czerwca 2013 r. Polska i Wspólnota Bahamów podpisały w Nowym Jorku umowę o wymianie informacji w sprawach podatkowych - poinformował MSZ.

Umowa została sporządzona w oparciu o Modelową Umowę OECD w sprawie wymiany informacji w sprawach podatkowych.

W przypadku Polski umowa ma zastosowanie do podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, natomiast w przypadku Wspólnoty Bahamów dotyczy wszystkich podatków, bez względu na rodzaj i nazwę.

Zgodnie z przewidzianą w umowie procedurą wymiany informacji na żądanie, strony mogą wymieniać informacje dotyczące m.in. wymiaru i poboru podatków, windykacji i egzekucji zaległości podatkowych czy dochodzenia w sprawach podatkowych lub ścigania w sprawach przestępstw podatkowych (art. 1 umowy).

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP

Źródło: www.finanse.mf.gov.pl, stan z dnia 18 lipca 2013 r.

Data publikacji: 18 lipca 2013 r.