Z badań przeprowadzonych na zlecenie Akademii Rodzinnych Finansów w 2010 roku wynika, że jeszcze rok temu, w obliczu kryzysu gospodarczego, Polki podjęły działania mające zapobiec zagrożeniom dla stabilności zarządzanych przez nie finansów. To jednak już przeszłość. Obecnie znacznie rzadziej niż rok temu kobiety rezygnują z większych wydatków i zakupów. W 2009 r. odsetek pań, które w ten sposób dbały o stabilność finansową swoich rodzin wynosił aż 68%, podczas gdy w 2010 jest ich już dwukrotnie mniej (32%). Wyraźnie zmniejszyła się również grupa Polek, które wciąż - dla poprawy stanu swojego portfela - ograniczają bieżące wydatki (54% w 2010 r., wobec 66% rok wcześniej).

…a jednak oszczędności w górę

Wprowadzenie domowych działań antykryzysowych spowodowało bardzo wyraźne zmniejszenie odsetka gospodarstw, które nie dysponują żadnymi oszczędnościami. W 2009 roku było ich aż 66%, tymczasem obecnie brak oszczędności deklaruje mniej niż połowa gospodarstw (42%). Konieczność oszczędzania, czyli zaciskania pasa na czas kryzysu, stała się oczywistością dla ponad połowy gospodarstw domowych. W 2010 roku 51% ankietowanych odpowiedziało, że posiada oszczędności na przysłowiową „czarną godzinę” lub starała się je gromadzić. Panie otwarcie przyznają jednocześnie, że choć się starały, to udawało się to ze zmiennym szczęściem, a czasami wcale. Brak pewności co do stabilności rodzinnego portfela sprawił, że preferowany sposób finansowania większych lub niespodziewanych wydatków to oszczędności. Ponad połowa (58%) respondentek odpowiedzialnych za płynność domowego budżetu zdecydowanie woli zaoszczędzić pieniądze, aby pokrywać tego typu wydatki z rezerw.

Jest trochę lepiej, czyli najgorsze minęło

W opinii badanych, kryzys raczej już minął, co potwierdzają również odpowiedzi na pytanie o aktualną sytuację w porównaniu z ubiegłym rokiem. Równo połowa (50%) ankietowanych ocenia swoją sytuację tak samo jak rok wcześniej (w 2009 roku twierdziło tak 47% pań). Jednocześnie zmniejszył się (z 46% do 42%) odsetek respondentek, stwierdzających, że ich sytuacja finansowa pogorszyła się w ostatnim roku. Wyniki badań pokazują, że kobiety zarządzające rodzinnymi finansami czują się pewniej, ponieważ mają mniej powodów do obaw o przyszłość domowych budżetów.

Dziedziczna niewiedza finansowa dzieci?

Wyniki badania MillwardBrown SMG/KRC wskazują również na bardzo poważny problem braku edukacji finansowej dzieci w polskich domach. Blisko 2/3 ankietowanych Polek (57%) nie rozmawia z dziećmi na temat pieniędzy w stopniu umożliwiającym zdobycie przez nie realnej wiedzy na temat finansów. Aż co trzecie Polskie dziecko (35%) nie ma żadnej szansy na wyniesienie z domu jakiejkolwiek wiedzy o domowych finansach, ponieważ ten temat w rodzinnych rozmowach nie pojawia się wcale. Rodzice nie wprowadzają dzieci w świat domowej ekonomii na ogół dlatego, że sami nie posiadają wystarczającej wiedzy, nie widzą takiej potrzeby, lub mają wątpliwości, jak się do tego zabrać. Warsztaty Akademii Finansów pozwalają im nadrobić zaległości edukacyjne i dają szansę na rozsądniejsze gospodarowania domowym budżetem.

MillwardBrown SMG/KRC przeprowadził badanie omnibusowe dla Akademii Rodzinnych Finansów w sierpniu 2010 roku, na grupie 340 kobiet w wieku powyżej 18 lat, żyjących w gospodarstwach domowych z miesięcznym dochodem netto poniżej 3 500 zł.