Na ryzyko zmiany podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości w związku z projektowanymi przepisami wskazuje Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan. Zgodnie z opinią jej ekspertów, redefinicja obiektu budowlanego zaproponowana w projekcie w kontekście zmiany definicji legalnej urządzenia budowlanego, co do zasady nie wywiera istotnych skutków podatkowych. Jednak już zmiana pojęcia budowli, która ma charakter quasi pozytywnej definicji opartej na przykładowym katalogu jest definicja w pełni otwartą, której szeroki zakres jest pożądany z punktu widzenia prawa budowlanego, nie znajduje uzasadnienia z prawie podatkowym.

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan, rozumiejąc konieczność koordynacji całego obszaru zw. z budownictwem, gospodarką przestrzenną i planowaniem przestrzennym, wskazuje w opinii do projektu na konieczność zachowania autonomii tych dziedzin od kwestii podatkowych i postuluje więc stworzenie na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nowych, legalnych definicji budynku i budowli, które pozwolą uniezależnić kwestię określania przedmiotu opodatkowania od regulacji prawa budowlanego.

Eksperci Lewiatana proponują także wprowadzenie do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (poprzez przepisy zmieniające lub wprowadzające Kodeks) odpowiednich zmian, które zagwarantują rozłączność obu systemów prawnych, a jednocześnie będą neutralne w zakresie opodatkowania nieruchomości. Alternatywą dla tego rozwiązania może być także wprowadzenie w projekcie Kodeksu klauzuli, zgodnie z którą uchylenie mocy obowiązującego Prawa budowlanego, nie będzie miało wpływu na zakres przedmiotu i podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości.

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów