Na podstawie upoważnienia ustawowego minister finansów ogłasza co roku do 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy wysokość kwoty stanowiącej podstawę określenia przysługującej kwoty odliczeń od podstawy obliczenia PIT z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe. Obecnie kwota ta nie może przekroczyć 325.990 zł.

Zgodnie z obwieszczeniem ministra finansów z 7 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe (M. P. poz. 1257), taka sama będzie wysokość ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe w roku 2016.

Dowiedz się więcej z książki
PIT. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł