Ministerstwo Finansów przygotowuje się obecnie do wprowadzenia klauzuli przeciw obejściu prawa podatkowego. Resort przyznał już, że klauzula ta ma pełnić funkcję prewencyjną, a nie fiskalną. Konferencja ma być głosem w ożywionej dyskusji na temat, czy klauzula przeciw obejściu prawa podatkowego jest w Polsce w ogóle potrzebna. Ponadto w pierwszym dniu konferencji wręczona zostanie nagroda w I edycji Ogólnopolskiego Konkursu na glosę do wyroku w sprawie podatkowej.