Ministerstwo Finansów podsumowało dane dotyczące przekazywania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. na organizacje pożytku publicznego. Wynika z nich, że podatnicy zasilili konta organizacji kwotą prawie 291,6 mln zł. To o ponad 186 mln zł. więcej (176,5%) niż w przypadku rozliczenia za 2006 r.
Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów, prawie połowa wniosków o wsparcie dla instytucji charytatywnych, złożonych wraz z rozliczeniem za 2007 r., pochodziła od podatników prowadzących działalność gospodarczą, rozliczających się 19%. podatkiem liniowym, a niemal jedna czwarta od podatników zarabiających na giełdzie.
Na 5624 organizacji pożytku publicznego wsparcie od podatników dostało otrzymało 5598 organizacji, tj. 99,54%. Największe dofinansowanie jakie otrzymała jedna z organizacji wyniosło ponad 32 mln zł, a najmniejsze - 30 groszy.
Dziesięciu organizacjom, które otrzymały największe wsparcie, przekazano łącznie kwotę ponad 92,4 mln zł. Największe kwoty pochodziły od podatników podlegających warszawskiej izbie skarbowej. Przekazali oni ponad 77 mln zł. Najmniej pieniędzy organizacje dostały od podatników z województwa świętokrzyskiego - 5,1 mln zł. „Na rekordowe wyniki ma przede wszystkim wpływ zmiana procedury. Podatnicy składając zeznania za 2007 r. po raz pierwszy korzystali z uproszczonego mechanizmu przekazywania 1%. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego" - tłumaczy wiceminister finansów Ludwik Kotecki.
Według wiceministra drugim czynnikiem, który miał wpływ na wysokość kwoty dla organizacji pożytku publicznego, było poszerzenie kręgu podatników mogących przekazywać wsparcie w postaci 1%. podatku. Zdaniem Koteckiego niebagatelną rolę spełniły też media i same organizacje, które profesjonalnie zabiegały o wsparcie. Dzięki czemu świadomość Polaków na ten temat znacznie wzrosła.
„Nowa, prosta procedura i kampania informacyjna odniosły pożądany skutek - ponad 5 mln podatników skorzystało z tego rozwiązania, podczas gdy w ubiegłym roku niecałe 1,6 mln. Efekty tegorocznego przekazywania 1% skłaniają do prowadzenia dalszych prac nad systemem wspierania organizacji pożytku publicznego i takie prace są prowadzone" - zadeklarował Kotecki.
Ministerstwo Finansów zwraca uwagę, że od 2007 r. wprowadzone zostały dwie zasadnicze zmiany dotyczące funkcjonowania instytucji 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywanego na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Wsparcia mogą udzielać także podatnicy prowadzący działalność gospodarczą rozliczający się stawką liniową w wysokości 19% oraz podatnicy osiągający dochody np. z giełdy.
Poza tym podatnik nie musi sam dokonywać wpłaty na rachunek wybranej organizacji pożytku publicznego. W składanym zeznaniu wskazuje organizację, którą chce wesprzeć, a pieniądze przekazuje naczelnik urzędu skarbowego.