Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, wielu z podatników rozliczanych przez organy rentowe oraz przez płatników w oparciu o druk PIT- 40 chciałoby przeznaczyć 1 proc. swojego należnego podatku organizacjom pożytku publicznego, jednakże obowiązujące przepisy im tego nie umożliwiają. Równocześnie podatnicy ci nie chcieliby dokonywać samodzielnego rozliczenia swoich podatków, w sytuacji kiedy czynią to za nich płatnicy.

Projektowane przepisy mają umożliwić tym podatnikom wydanie dyspozycji swoim płatnikom co do skierowania 1 proc. podatku na rzecz wybranej organizacji. Dyspozycja ta w formie wniosku do płatnika obligowałaby płatnika do wypełnienia dodatkowej rubryki w druku PIT- 40. Druk ten zostałby uzupełniony przez Ministerstwo Finansów o dwie rubryki: „Wniosek o przekazanie 1 proc. podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz „Informacje uzupełniające”.

Zobacz też: MPiPS chce usprawnić przekazywanie przez emerytów 1 proc. podatku >>

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego