Już od kilku lat podatnicy mają możliwość przekazania 1 proc. swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP).

Co roku w pierwszym kwartale, czyli okresie rozliczeń podatkowych, organizacje starają się zachęcić do przekazania 1 proc. właśnie im. Choć Polaków wciąż jeszcze trzeba przekonywać, że w ogóle warto to robić. Jak pokazały przeprowadzone w 2006 r. badania CBOS, z możliwości przekazywania 1 proc. organizacjom pozarządowym korzysta jedynie 9 proc. podatników. Jednak z roku na rok odsetek ten rośnie.

„Odpis 1 proc. jest wciąż rozwiązaniem stosunkowo nowym, w tym roku będziemy mogli skorzystać z niego po raz szósty. W ciągu pięciu lat liczba
podatników, którzy przekazali swój 1 proc. wzrosła ponad 60-krotnie (w 2008 r. było ich nieco ponad 5 mln), a przekazywane tą drogą środki zwiększyły się prawie 30-krotnie (do poziomu prawie 300 mln zł w 2008 r.). Wierzę, że ta tendencja wzrostowa utrzyma się także w tym roku i w latach następnych" - powiedział Tomasz Schimanek, ekspert Akademii Rozwoju Filantropii.

W zeszłym roku procedurę przekazywania 1 proc. uproszczono - obecnie to nie podatnik, a urząd skarbowy w jego imieniu przeleje kwotę wybranej organizacji, wystarczy w odpowiedniej rubryce PIT-u wpisać nazwę organizacji, jej numer KRS (numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego) i wyliczoną wcześniej kwotę 1 proc. podatku.

„Pierwszy rok nowej formy przekazywania 1 proc. przyniósł trochę zamieszania i problemów z przekazywaniem odpisu przez urzędy skarbowe. Większość z nich wynikała z tego, że podawane przez podatników w PIT-ach nazwy organizacji nie były zgodne z nazwami podanymi w oficjalnym wykazie organizacji pożytku publicznego publikowanym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej" - mówił Schimanek.
Jak dodaje, w tym roku z pewnością pojawią się nowe problemy, już ujawnił się pierwszy z nich. „W wykazie organizacji pożytku publicznego opublikowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej znajdują się skrócone numery KRS (bez początkowych zer). Oprogramowanie rozliczające podatników w urzędach skarbowych wymaga zaś pełnych, dziesięciocyfrowych numerów. Niektórzy urzędnicy skarbowi nie mogą więc poradzić sobie z wprowadzeniem numerów skróconych, choć wystarczy w ich przypadku dopisać na początku tyle zer, aby numer miał w sumie 10 cyfr. Skutkuje to nieprzekazaniem odpisu, co krzywdzi podatnika i organizację" - wyjaśnia Schimanek.
Podkreśla przy tym, że publiczne wychwytanie i opisywanie tych problemów jest najskuteczniejszą metodą ich eliminowania.

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zapewnił, że urzędy skarbowe nie będą mieć problemów z przekazaniem 1 proc. podatku na rzecz wybranej organizacji, nawet bez podania przez podatnika poprzedzających numer KRS zer.

1 proc. można przekazać jedynie organizacji pożytku publicznego. Należy pamiętać, że nie wszystkie fundacje czy stowarzyszenia posiadają status OPP. Na publikowanej rokrocznie liście OPP uprawnionych do otrzymania odpisu 1 proc. podatku znajduje się 6384 podmiotów. Wykaz dostępny jest na stronach MPiPS: www.pozytek.gov.pl.

Nie można podzielić swojego 1 proc. na kilka organizacji, ale istnieje możliwość, by pieniądze trafiły do konkretnej osoby, która jest pod opieką wybranej OPP. W takiej sytuacji trzeba wpisać w rubryce „Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem" podopiecznego wskazanej organizacji.
MPiPS poinformowało, że w tym roku Departament Pożytku Publicznego promuje przekazywanie 1 proc. we współpracy z Ministerstwem Finansów oraz Koalicją organizacji na rzecz mechanizmu 1 proc. (w jej skład wchodzą m.in. Caritas Polska, Greenpeace, Instytut Spraw Publicznych, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce i Związek Harcerstwa Polskiego).

W ramach planowanej akcji informacyjnej w urzędach skarbowych pojawią się plakaty. Mechanizm 1 proc. będzie także promowany w czasie dni otwartych w urzędach. Informacje na ten temat zamieszczane będą na stronach internetowych www.pozytek.gov.pl oraz www.ngo.pl.

Resort pracy wystąpił także z prośbą o uwzględnienie tej problematyki w ramówce do TVP, której udział w kampanii informacyjno-promocyjnej jest obecnie na etapie uzgodnień.