26 sierpnia 2011 r. został ogłoszony ujednolicony tekst ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054).

Zapowiadane przez resort finansów ogłoszenie tekstu jednolitego było już od dawna oczekiwane. Ustawa o VAT jest jedną z częściej nowelizowanych ustaw podatkowych (tylko w tym roku ustawa nowelizowana była już osiem razy). Dotychczasowy brak publikacji tekstu jednolitego i uwzględnienia w nim wszystkich dotychczasowych zmian utrudniał wielu podatnikom realizację jej przepisów. Wyraźnie jednak należy wskazać, że podatnicy nie znajdą w tekście jednolitym ustawy o podatku od towarów i usług całego szeregu przepisów przejściowych, które są częścią innych ustaw, a które dotyczą stosowania przepisów ustawy o VAT. Przykładem są tu choćby art. 3-8 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 247, poz. 1652).

Michał Malinowski