Kwoty te są wyższe niż tzw. stawki progowe, dlatego podmioty wydobywające rudy tych metali są obowiązane odprowadzić do budżetu państwa podatek od kopalin, obliczony według wzorów określonych w art. 7 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Obwieszczenie ministra finansów z 6 marca 2014 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za luty 2014 r. (M.P., poz. 189).