W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwróciła się firma, która zarządza środkami finansowymi inwestorów. Pracownicy firmy są narażeni na silny stres ze względu na presję ze stron uczestników oraz rynku, jak też silne otoczenie regulacyjne i częste kontrole. Na wszystkich stanowiskach w mniejszym lub większym stopniu dochodzi do obciążenia nerwowo – psychicznego związanego z dużą odpowiedzialnością, decyzyjnością i koniecznością podejmowania szybkich i trudnych decyzji i stresem. Firma zamierza więc wprowadzić „zajęcia antystresowe” (np. zajęcia tai-chi oraz Work-site, czyli masaż biurowy). Objęcie pracowników wskazanymi zajęciami ma mieć skutek w postaci znajomości (poznania) oraz stosowania przez pracowników technik antystresowych stanowiących niezbędny środek profilaktyczny zmniejszający ryzyko zawodowe.

Firma zapytała fiskusa, czy zakup na rzecz jej pracowników świadczenia w postaci zajęć antystresowych oznaczać będzie powstanie po stronie pracowników przychodu do opodatkowania? A tym samym, czy firma działając jako płatnik PIT byłaby zobowiązana doliczyć wartość świadczeń do przychodów pracowników i pobrać zaliczkę na PIT?

Zdaniem fiskusa, taki przychód po stronnie pracownika nie powstanie. Sfinansowane przez firmę zajęcia antystresowe nie generują bowiem po stronie pracownika przychodu do opodatkowania. Wydatki ponoszone są bowiem w interesie pracodawcy, a co za tym idzie pracownicy nie otrzymują od firmy jakiegokolwiek przysporzenia. Zatem firma nie ma obowiązku doliczania wartości tych wydatków do przychodów pracowników.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 grudnia 2015 r., sygn. IPPB4/4511-1265/15-3/JK, LEX nr 288276

Dowiedz się więcej z książki
PIT. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł