Dodatkowym skutkiem rozporządzenia będzie również brak obowiązku m. st. Warszawy do wystawienia – w przyszłym roku – rocznej informacji PIT-8C dotyczącej nagród dla weteranów.
Prace nad rozporządzeniem są prowadzone na podstawie ordynacji podatkowej. 

Z chwilą skierowania do uzgodnień akt będzie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. Specjalne nagrody dla żołnierzy Powstania Warszawskiego są wypłacane zgodnie z uchwałą Rady m.st. Warszawy z marca br.