Pełnomocnictwo ogólne we wszystkich postępowaniach podatkowych

Wśród postulatów tzw. trzeciej ustawy deregulacyjnej znalazła się propozycja stosowania formy pełnomocnictwa ogólnego we wszystkich postępowaniach podatkowych i skarbowych.

Resort gospodarki zaproponował doprecyzowanie przepisów Ordynacji podatkowej poprzez wyraźne wskazanie, że udzielone pełnomocnictwo ogólne może być stosowane we wszystkich postępowaniach podatkowych i skarbowych.

W praktyce organy podatkowe wymagają od przedsiębiorców pełnomocnictwa dla każdej czynności w postępowaniu skarbowym, co jest nie tylko uciążliwe dla samych przedsiębiorców, ale również skutkuje wydłużeniem postępowania.

Projekt założeń do tzw. trzeciej ustawy deregulacyjnej zakłada, że pełnomocnictwo ogólne po jego doręczeniu do organu podatkowego może być stosowane we wszelkich postępowaniach prowadzonych przez ten organ.

Warto zaznaczyć, że resort finansów także rozważa możliwość wprowadzenia pełnomocnictw ogólnych w sprawach podatkowych w ramach odrębnej regulacji w Ordynacji podatkowej (por. odpowiedź na interpelację poselską nr 4122/12).

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 27 czerwca 2012 r.

Data publikacji: 27 czerwca 2012 r.