Dokument MG podsumowuje ubiegły rok pod względem jakości prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju oraz rządowych działań wspierających biznes.

- Cieszy nas, że mimo trudnych warunków gospodarczych polskie firmy potrafiły wypracować nadwyżkę finansową – powiedział wicepremier Pawlak. - Wysoki, na tle innych krajów, wzrost PKB Polski w 2010 r. nie byłby możliwy bez wysiłku naszych przedsiębiorców – dodał.

Przychody w przedsiębiorstwach zatrudniających 9 pracowników rosły szybciej niż koszty, w rezultacie czego zarobiły one 110 mld zł netto.

O ponad 400 tys. wzrosła również liczba podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON. To najlepszy wynik w ciągu ostatnich 10 lat, większy o 15 proc. niż w 2009 r. Uwzględniając firmy wykreślone z rejestru, baza powiększyła się do poziomu blisko 4 mln.

Zgodnie z Raportem, dobra sytuacja firm jest zasługą determinacji polskich przedsiębiorców oraz ich elastycznego podejścia do zmieniającego się otoczenia zewnętrznego. – Mamy nadzieję, że również nasze działania pomogły przedsiębiorcom. W 2010 r. konsekwentnie upraszczaliśmy prawo gospodarcze, likwidując obowiązki administracyjne obciążające przedsiębiorców. Kontynuacją tych działań w 2011 r. jest m.in. ustawa deregulacyjna oraz rejestacja działalności przez Internet – przypomniał wicepremier Pawlak.

Dokument zawiera również rekomendacje dalszych kroków wspierających prowadzenie biznesu w Polsce. Są wśród nich: eliminacja lub zmiana przepisów wprowadzających nadmierne obciążenia administracyjne, uproszczenie systemu podatkowego, kontynuacja działań na rzecz usprawnienia postępowań sądowych w sprawach gospodarczych. Autorzy Raportu zalecają także działania sprzyjające wzrostowi inwestycji: ułatwienia w dostępie do kapitału, upraszczanie procedur udzielania dofinansowania z funduszy strukturalnych oraz promocję gospodarczą Polski za granicą.