Istotną zmianą, którą wprowadza nowy Program, jest uproszczenie procedury przyznawania wsparcia. – Zrezygnowaliśmy z indywidualnych programów wieloletnich dla poszczególnych projektów inwestycyjnych – podkreślił wicepremier. Dotacja udzielana będzie przez Ministra Gospodarki na podstawie umowy zawieranej z przedsiębiorcą, którego projekt uzyska rekomendację Międzyresortowego Zespołu ds. Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej.

– O dotacje mogą ubiegać się przedsiębiorcy planujący inwestycje w jednym z priorytetowych sektorów dla naszej gospodarki, czyli: badawczo-rozwojowym, nowoczesnych usług, biotechnologii, lotniczym, elektronicznym i motoryzacyjnym – wyjaśnił wicepremier. Kryterium sektorowe nie będzie jednak wymagane, gdy koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wynosić będą co najmniej 1 mld zł, a projekt będzie przewidywał zatrudnienie co najmniej 500 nowych pracowników. Dofinansowanie obejmie koszty inwestycji oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

„Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020”, przygotowany przez ekspertów MG, zastąpi zawieszony z końcem ubiegłego roku „System wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej”.