Parlament UE oczekuje informacji na temat nieprawidłowości w poborze opłat celnych i podatku VAT

Wczoraj Parlament Europejski przegłosował rezolucję autorstwa posła Zigmantasa Balcytisa, wzywającą Komisję Europejską do przeciwdziałania sytuacji, w której brakuje informacji o poborze podatku VAT i uchylaniu się od płacenia cła w państwach członkowskich oraz zawłaszczania funduszy europejskich przez organizacje przestępcze.

Państwa członkowskie, korzystające z funduszy unijnych powinny poprawić sprawozdawczość dotyczącą defraudacjach i korupcji oraz poboru ceł i podatku VAT - takie założenie miała zaprezentowana wczoraj w PE rezolucja.

Posłowie zwrócili uwagę na "alarmujące luki" w podatku VAT w niektórych państwach członkowskich tj. różnicę pomiędzy wysokością kwoty, którą państwo powinno teoretycznie zebrać z podatku VAT, ze względu na wielkość swojej gospodarki, a faktycznymi przychodami z podatku.

W niektórych krajach luka ta wynosi prawie 30%, podczas gdy średnia dla UE to 12%. Deputowani obawiają się, że oszustwa podatkowe prowadzą do ogromnych strat dla budżetu UE i gospodarek państw członkowskich, co z kolei pogarsza kryzys zadłużenia. Przypominają także, że koszty związane z funkcjonowaniem szarej strefy ponoszą ci obywatele, których dochód jest udokumentowany i można go łatwo wyśledzić.

Parlament, oczekuje także dokładniejszych informacji na temat unikania opłat celnych, które stanowią, tzw. "zasoby własne" budżetu UE, wpływając tym samym na wysokość wpłat wnoszonych do budżetu przez państwa członkowskie.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP

Źródło: www.europarl.europa.eu, stan z dnia 11 maja 2012 r.

Data publikacji: 11 maja 2012 r.