To jeden z efektów rozwiązań tzw. „pakietu portowego", wprowadzonych w ramach obowiązującej od 1 stycznia 2015 r. tzw. czwartej ustawy deregulacyjnej. Przygotowana przez Ministerstwo Gospodarki ustawa wprowadziła zasadę przeprowadzenia niezbędnych formalności związanych z przywozem z państw trzecich towarów drogą morską w ciągu 24 godzin od momentu przedstawienia towaru do kontroli granicznej.

Zobacz: „Pakiet portowy” ma zwiększyć konkurencyjność polskich firm >>

Według Informacji zebranych przez Izby Celne ogółem w I kwartale 2015 r. obsłużono 71 679 zgłoszeń celnych z czego 66132 w Gdyni oraz 5547 w Szczecinie (w roku ubiegłym w I kwartale obsłużono 59806 zgłoszeń celnych).

W badanym okresie nie było żadnego przypadku, w którym przekroczenie terminu nastąpiłoby z naruszeniem przepisów ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Wdrożenie ustawy było możliwe dzięki ścisłej współpracy Służby Celnej, Inspekcji kontrolnych i operatorów portowych.