Usługa badania krwi w celu oznaczenia grupy krwi i wydania identyfikacyjnej karty grupy krwi korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej.

Identyfikacyjna karta grupy krwi jest jedynym dokumentem, obok legitymacji honorowego dawcy krwi, na podstawie którego można dokonać transfuzji krwi z pominięciem czasochłonnego laboratoryjnego ustalania grupy krwi. Karta pozwala skrócić czas oczekiwania na transfuzję o ok. 30 min. i uniknąć oznaczania grupy krwi przy wielokrotnych pobytach w szpitalu, ponieważ jest trwała i zachowuje ważność przez całe życie człowieka.

Uznać więc należy, że przedmiotowa usługa wpisuje się w logiczny sposób w ramy świadczenia opieki medycznej i stanowi w procesie świadczenia tejże opieki niezbędny etap, a tym samym spełnia kryterium przedmiotowe określone w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT. W związku z tym jeżeli jest wykonywana przez podmiot posiadający status ZOZ-u korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 14 września 2011 r., sygn. IPTPP1/443-358/11-2/MW.

źródło: www.mf.gov.pl