Termin na składanie wniosków dla osób przystępujących do egzaminu w dniach 7-8 grudnia 2013 r. upływa 15 listopada 2013 r., a dla zdających w dniach 28-29 grudnia 2013 r. -  6 grudnia 2013 r.