Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że jedną z najbardziej popularnych i najczęściej wykorzystywanych metod wspierania społecznych inicjatyw są darowizny przesyłane w formie charytatywnych sms-ów. Z roku na rok rośnie liczba osób korzystających z tej nowoczesnej i wygodnej formy przekazywania darowizn, w 2002 roku z metody tej korzystało 4%, a w 2007 – 26,3 % darczyńców.
Jak podkreśla koalicja organizacji charytatywnych „SMS bez VAT” coraz więcej osób korzystających z tej formy przekazywania wsparcia jest oburzonych faktem, że aż 1/5 przekazanej przez nich darowizny trafia do Skarbu Państwa, bowiem charytatywne sms-y są obciążone 22-procentową stawką podatku VAT. Przykładowo, jeżeli darczyńca za pomocą wysyłanego SMS-a przekazuje jakiejś organizacji kwotę 5 zł, do obdarowanej organizacji trafia nieco ponad 4 zł, prawie złotówkę darowizny w formie podatku VAT pobiera urząd skarbowy.
Od kilku lat środowisko organizacji pozarządowych w Polsce apelowało do rządu, parlamentu, a przede wszystkim do kolejnych ministrów finansów o zniesienie podatku VAT od SMS-ów wysyłanych na cele dobroczynne. Apelował o to również Rzecznik Praw Obywatelskich. Problem ten był przedmiotem dyskusji Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i indywidualnych interpelacji poselskich. Do dnia dzisiejszego Minister Finansów nie zdecydował się jednak na próbę rozwiązania tej kwestii, podkreślając, że sprzeciwia się temu prawo Unii Europejskiej. Jak podkreślają przedstawiciele Koalicji doświadczenia innych krajów członkowskich przeczą tej argumentacji – w Czechach i na Słowacji już od kilku lat sms-y charytatywne są traktowane jak darowizna i jako takie nie podlegają opodatkowaniu.
W sytuacji braku reakcji ze strony władz podatkowych 20 organizacji charytatywnych postanowiło zawiązać koalicję „SMS bez VAT” i we współpracy z doradcami podatkowymi z firmy doradczej PricewaterhouseCoopers (PwC) wykorzystać przewidziane prawem możliwości doprowadzenia do zmiany interpretacji przepisów podatkowych dotyczących VAT od SMS-ów wysyłanych na cele dobroczynne. Stosowne pisma skierowane zostały do dyrektorów Izb Skarbowych w Warszawie, Katowicach i Bydgoszczy, którzy reprezentują ministra finansów.
Organizacje charytatywne liczą na to, że minister finansów zmieni swoją dotychczasową interpretację w omawianej kwestii, co w konsekwencji doprowadzi do odstąpienia od nakładania na operatorów telekomunikacyjnych obowiązku odprowadzania VAT od tego typu darowizn. Jak podkreślają doradcy podatkowi z PwC w świetle prawa unijnego możliwość odstąpienia od pobrania VAT od charytatywnych SMS-ów istnieje nawet przy obecnie obowiązujących przepisach. Koalicja „SMS bez VAT’ poinformowała w liście otwartym, że w razie podtrzymania przez Ministerstwo Finansów dotychczasowego stanowiska, jest zdeterminowana walczyć o jego zmianę, w ramach obowiązujących procedur prawnych przed polskimi sądami administracyjnymi wszystkich instancji, a w ostateczności również przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości.
„Jesteśmy przekonani, że budżet państwa nie powinien korzystać z hojności ludzi, którzy w odruchu solidarności z potrzebującymi - przekazują darowiznę na pomoc ofiarom tragedii, opiekę nad niepełnosprawnymi, wykluczonymi czy upośledzonymi, ratowanie zdrowia i życia dzieci i dorosłych, czy ochronę środowiska naturalnego, za pomocą nowoczesnych środków przekazu: telefonii komórkowej czy linii typu audiotele” – napisali sygnatariusze listu otwartego koalicji „SMS bez VAT”.
Do koalicji „SMS bez VAT” przystąpiła: Polska Akcja Humanitarna, Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową Fundacja TVN „Nie jesteś sam", Forum Darczyńców, Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF, Fundacja POLSAT, Fundacja Ewy Błaszczyk „Akogo?", Amnesty International, WWF Polska, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą", Fundacja Świętego Mikołaja, Fundacja Orange, Federacja Polskich Banków Żywności, Fundacja PricewaterhouseCoopers „Podaruj siebie", Krajowe Centrum Kompetencji, Polski Czerwony Krzyż, Fundacja „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy", Fundacja Hospicyjna, Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko"