Wydanie nowego rozporządzenia związane jest z koniecznością dokonania zmian w formularzu ORD-HZ, wynikających ze zmiany stanu prawnego dokonanego art. 1 pkt 39 nowelizacją z 10 września 2015 r. Ordynacji podatkowej. Nowelizacja umożliwiła ustanowienie hipoteki przymusowej na przysługującym współuprawnionemu udziale we wspólności praw wymienionych w art. 34 § 4 pkt 1 i 2 ustawy.

Zobacz również: Co zrobić, gdy komornik zajął nam konto? >>

 

 

Rozporządzenie ministra finansów z 11 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego (Dz. U. poz. 2163) wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

Wzór oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego >>