Obecnie opublikowany projekt jest już trzecim projektem tej ustawy (wcześniejsze opublikowane zostały 14 kwietnia i 7 lipca 2016 r., a poprzedzały je dwa projekty założeń - z sierpnia i listopada 2015 r.). Kolejny projekt jest wynikiem szerokich konsultacji ze specjalistami z branży. Dokument jest dostępny na stronie RCL pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12284259