Organizatorem konferencji jest wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, a partnerami merytorycznymi są publikacje elektroniczne dedykowane osobom zawodowo zajmującym się zagadnieniami podatkowymi i księgowymi: Vademecum Doradcy Podatkowego oraz Vademecum Głównego Księgowego.

Patronem medialnym jest miesięcznik Przegląd Podatkowy.

W tej edycji Forum otworzy wystąpienie plenarne w formule wykładu na temat podatkowych i księgowych rozliczeń kosztów w czasie.

Ponadto proponujemy Państwu możliwość udziału w dwóch równoległych ścieżkach tematycznych.
Ścieżka PODATKOWA to wykłady poświęcone takim zagadnieniom, jak:
1. Optymalizacja podatkowa transakcji transgranicznych
2. Optymalizacja podatkowa przy zmianie formy prawnej
3. Optymalizacja opodatkowania przy zastosowaniu spółki komandytowo-akcyjnej

Ścieżka KSIĘGOWA gwarantuje udział w referatach omawiających problematykę nowych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej:
1. Podatek dochodowy odroczony jako skutek różnic w rachunkowości i prawie podatkowym
2. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w świetle zasad rachunkowości, wpływ prawa podatkowego na ich wycenę - część I i II

To, co wyróżnia tę edycję konferencji to nowy, tematycznie scalony program oraz osoby samych prelegentów.
Oferowane wystąpienia kierujemy do dyrektorów finansowych dużych firm, głównych księgowych, pracowników działów prawnych i finansowych, członków zarządu odpowiedzialnych za finanse i rachunkowość, doradców podatkowych, radców prawnych i pracowników kancelarii prawnych oraz praktyków prawa podatkowego.

Informacje organizacyjne oraz formularz zapisu dostępny jest na stronie internetowej http://konferencja.abc.com.pl/forumpodatkowoksiegowe/

Serdecznie zapraszamy!