Lewiatan wielokrotnie podkreślał, że konstrukcja systemu podatkowego powinna być zgodna ze specyfiką działalności wydobywczej i sprzyjać nowym inwestycjom. Obecne opodatkowanie wydobycia miedzi z całą pewnością odstrasza, a nie zachęca nowych inwestorów. Z perspektywy pozyskania nowych inwestorów w sektorze wydobywczym, poza potencjałem geologicznym (jakością rudy, trudnością dotarcia do surowca), niezwykle istotny jest reżim podatkowy i jego wpływ na zyskowność planowanych działań.

Zobacz: Premier: trzeba przeanalizować strukturę podatku od kopalin >>

Chcąc uczynić polski system podatkowy konkurencyjnym konieczne jest połączenie kilku ulg i zachęt podatkowych, które mogłyby obejmować m.in.:
- ulgę inwestycyjną - prawo do odliczenia od podatku od wydobycia niektórych kopalin 100 proc. lub więcej przedprodukcyjnych nakładów inwestycyjnych (tzw. uplift),
- odroczenie poboru podatku od wydobycia niektórych kopalin w okresie, co najmniej 10 lat od rozpoczęcia nowej inwestycji lub obniżenie podatku w tym okresie,
- przyspieszenie amortyzacji składników majątku tworzących i wykorzystywanych w zakładach górniczych miedzi do 5 lat.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego