Wczoraj, tj. 11 lutego br. zostało opublikowane obwieszczenie ministra minansów z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie średniej ważonej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia w roku 2013 (M. P. poz. 136).

Średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży papierosów stanowi iloraz całkowitej wartości wszystkich papierosów znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy i liczby tych papierosów. Całkowitą wartość oblicza się w oparciu o detaliczne ceny sprzedaży obejmujące wszystkie podatki.

W 2013 r. średnia ważona detaliczna cena sprzedaży wyniosła, w przypadku:

1) papierosów - 593,18 zł na 1000 sztuk papierosów,
2) tytoniu do palenia - 432,58 zł na kilogram.