Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami ordynacji podatkowej zażalenie na postanowienie składa się w ciągu siedmiu dni. Czas na odwołanie od decyzji wynosi zatem 14 dni.

Zażalenie na postanowienie

Od 2020 r. zażalenie na postanowienie najprawdopodobniej będzie można składać w ciągu 14 dni od dnia doręczenia pisma. Jak wynika z uzasadnienia, za wydłużeniem terminu przemawia coraz bardziej skomplikowany charakter postępowań dotyczących podatków. Dłuższy termin ma umożliwić lepsze przygotowanie strony do sformułowania zarzutów zażalenia. Strona, sporządzając zażalenie, nie powinna działać w pośpiechu. Zdaniem autorów projektu wydłużenie terminu na złożenie zażalenia nie zwiększy zaskarżalności postanowień. Wręcz przeciwnie, może ono zmniejszyć ich liczbę i uprościć postępowanie.

Odwołanie od decyzji

Więcej czasu będzie także na odwołanie od decyzji. Ma to być 30 dni od dnia jej doręczenia.
Podobnie, jak w przypadku zażaleń, także i tym przypadku, uzasadnieniem jest coraz bardziej skomplikowany charakter postępowań dotyczących podatków. Dłuższy termin ma umożliwić lepsze przygotowanie strony do sformułowania zarzutów odwołania i dokładniejszą analizę zebranego w postępowaniu materiału dowodowego. Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, odwołanie nie powinno bowiem być jedynie sporządzoną pospiesznie syntezą zarzutów i wniosków dowodowych, następnie uzupełnianą i rozwijaną przez skarżącego w tzw. pismach procesowych.

 


Projekt ordynacji podatkowy zawiera także zasadę, że odwołania i zażalenia będzie można składać w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego lub portal podatkowy.

Będą płatne konsultacje z fiskusem >>

Relacje z organami podatkowymi mają być przyjaźniejsze >>