Decyzja RPP oznacza, że stopa referencyjna NBP wynosi 4,75 proc., stopa lombardowa - 6,25 proc., depozytowa - 3,25 proc., a redyskonta weksli - 5,00 proc.

Związane z tymi wskażnikami odsetki od zaległości podatkowych pozostają więc na nie zmienionym poziomie. Stawka podstawowa wynosi 14,5 proc., natomiast stawka obniżona 10,88 proc. kwoty zaległości w stosunku rocznym