Okazuje się, że najwięcej płacimy na renty i emerytury – 8734 zł. Co trzecia złotówka zabrana Polakom trafia na sfinansowanie tych świadczeń. Na leczenie i zasiłki chorobowe wydajemy 4153 zł , na naukę i szkolnictwo wyższe oraz oświatę - 2905 zł. Wymiar sprawiedliwości, policja, straż pożarna i wojsko kosztuje nas 2323 zł. Na obsługę długu publicznego oddajemy państwu aż 2084 zł. Koszt utrzymania administracji publicznej i partii politycznych wynosi 1031 zł rocznie.

Więcej na ten temat w najnowszej "Rzeczpospolitej" >>>