Pytanie

Firma organizuje spotkanie integracyjne pracowników (spotkanie w plenerze, pływanie jachtami i konsumpcja).

Jeśli sfinansujemy imprezę ze środków firmy, to czy od faktur dokumentujących wydatki może odliczyć VAT?

Jak będzie wyglądała sytuacja, jeśli impreza integracyjna jest organizowana dla pracowników zatrudnionych w jednostce na podstawie umowy o pracę oraz pracowników z firm outsourcingowych, które świadczą pracę na rzecz jednostki?

Odpowiedź

VAT od wydatków na spotkanie integracyjne może być odliczony, o ile wydatek ten jest powiązany z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT. Nie można jednakże odliczać VAT od usług noclegowych i gastronomicznych.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u. - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W myśl jednakże art. 88 ust. 1 pkt 4 u.p.t.u. obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

Zakładając zatem, że firma ma 100 proc. sprzedaży opodatkowanej, od wydatków na imprezę integracyjną ma prawo odliczyć VAT, ale nie dotyczy to gastronomii i noclegów.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów