„Obserwacje rynku wskazują, że ceny żywności po sezonowym spadku w sierpniu br., od września zaczną rosnąć, lecz w tempie dużo wolniejszym niż przed rokiem" - napisała Świetlik w comiesięcznej analizie rynku żywnościowego.
„Istotnym czynnikiem dynamizującym wzrost cen żywności może być wzrost cen paliw, a spowalniającym - bariera popytu nasilająca się pod wpływem negatywnych tendencji na rynku pracy i pogorszenia sytuacji dochodowej ludności" - dodała.
Jej zdaniem dobre zbiory zbóż, rzepaku i - spodziewane - warzyw gruntowych będą wpływały stabilizująco na ceny produktów roślinnego pochodzenia.
„Tempo wzrostu cen mięsa wieprzowego, będzie hamowane przez spadek popytu wewnętrznego, ograniczone możliwości eksportu na wschód i opłacalny import z zachodu oraz spodziewane w końcu 2009 r. przejście do wzrostowej fazy cyklu świńskiego" - ocenia ekspert.
„Umacnianie się złotego i spadek cen wołowiny na unijnym rynku może spowodować spowolnienie dynamiki eksportu oraz cen bydła i mięsa wołowego w Polsce" - dodaje.
Świetlik przewiduje także, że w IV kwartale br. zahamowaniu ulegnie spadkowa tendencja cen artykułów mleczarskich.