Obecnie limit przychodów, do którego podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą prowadzić PKPiR wynosi 1,2 mln euro. Limit ten nie był waloryzowany od 2008 r., mimo że stale zwiększa się wolumen obrotu gospodarczego przedsiębiorstw w Polsce.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, obowiązki związane z księgowością są jednymi z najbardziej obciążających dla przedsiębiorców.

W projekcie zaproponowano podniesienie limitu przychodów, do którego podatnicy PIT mogą prowadzić podatkowe księgi przychodów i rozchodów do 2 mln euro. Taka zmiana ma ułatwić wykonywanie działalności co najmniej kilku tysiącom przedsiębiorców oraz pozwolić na znaczące oszczędności w obszarze obsługi księgowej.

Nowe regulacje mają obowiązywać od 2017 roku