Projektowane rozporządzenie zawiera zmiany polegające na zastąpieniu opisu - jaki obecnie znajduje się w nagłówku zeznań podatkowych - informacją o składaniu w wersji elektronicznej poprzez www.portalpodatkowy.mf.gov.pl. Ponadto, dokonano zmiany formuły dotyczącej odpowiedzialności karnej skarbowej za uchybienie obowiązkom podmiotu wypłacającego.

Rozporządzenie ministra finansów z 4 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (Dz. U. poz. 1777) wejdzie w życie 1 stycznia 2015 roku.