Rozporządzenia mają na celu dostosowanie tych wzorów do nowego stanu prawnego zaistniałego w związku z nowelizacją ustawy o podatku od spadków i darowizn, w szczególności w zakresie wchodzących w życie 1 stycznia 2016 r. przepisów precyzujących opodatkowanie nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Uwzględniają także wprowadzenie do porządku prawnego europejskiego poświadczenia spadkowego, jako dokumentu stwierdzającego nabycie spadku w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub przedmiotów zapisu windykacyjnego.

Zmodyfikowanie wzoru SD-Z2, SD-3 oraz SD-3/A umożliwi skorzystanie ze zwolnienia od podatku także przez osoby, które nabędą nieodpłatnie rzeczy lub prawa majątkowe od osób najbliższych tytułem tzw. „częściowego” zniesienia współwłasności. We wzorach wyodrębniono dodatkowe pola (w części E) dotyczące nieodpłatnego zniesienia współwłasności, w tym tytułów nabycia, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 4 i art. 1a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Dla ułatwienia podatnikom wypełniania formularzy, wyszczególniono w części E wzoru zgłoszenia przypadki dotyczące tych zdarzeń.

Ponadto, w części F zgłoszenia SD-Z2 dodano poz. 52, a w zeznaniu podatkowym SD-3 poz. 50, która będzie zaznaczana przez spadkobierców lub zapisobierców w sytuacjach, gdy dokumentem potwierdzającym nabycie spadku lub przedmiotów zapisu windykacyjnego będzie europejskie poświadczenie spadkowe.

W rozporządzeniu dotyczącym wzorów SD-3 i SD-3/A określono także rodzaje dokumentów, które powinny być dołączone do zeznania podatkowego, mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania oraz przypadki, w których może być złożone wspólne zeznanie podatkowe oraz tryb jego składania.

Rozporządzenie ministra finansów z 27 listopada 2015 r. w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. poz. 2068) oraz z 20 listopada 2015 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (Dz. U. poz. 2060) wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.