9 czerwca 2015 r. minister finansów wydał interpretację ogólną w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez komorników sądowych (PT1.050.1.2015.LJU.19). Interpretacja ta zmieniła dotychczasowe stanowisko, zgodnie z którym komornicy sądowi nie byli uznawani za podatników VAT i nie płacili podatku VAT od wykonywanych przez siebie czynności egzekucyjnych.

Zobacz: Komornicy będą zwolnieni z VAT tylko do końca września >>

W powyższej interpretacji MF wyjaśnił, że wykonywane przez komorników czynności, w szczególności egzekucyjne, należy uznać za podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług świadczenie usług za wynagrodzeniem - nie ma do nich zastosowania wyłączenie, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT. Jednocześnie komornicy zostali zwolnieni z obowiązku zapłaty podatku z tytułu wykonywanych przez nich czynności do końca września 2015 r. W związku z tym, od 1 października 2015 r. do wszystkich czynności wykonywanych przez komorników będą miały zastosowanie ogólne zasady rozliczania podatku od towarów i usług.

Zobacz też: Komornicy zostaną objęci zwolnieniem ze stosowania kasy fiskalnej >>

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

Dowiedz się więcej z książki
VAT. Komentarz 2015
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł