Obowiązujące przepisy uzależniają zastosowanie obniżonej stawki akcyzy na niektóre wyroby akcyzowe od spełnienia skomplikowanych warunków ze strony podmiotów dokonujących sprzedaży, na co zwracają uwagę projektodawcy. Powyższe obowiązki szczegółowo określają przepisy z art. 89 ust. 5-15 ustawy o podatku akcyzowym.

Sprzedawcy paliw objętych akcyzą zobowiązani są do odbierania od nabywców wyrobów akcyzowych oświadczeń, a także do sporządzania i przekazywania do organu celnego miesięcznego zestawienia tych oświadczeń. Niespełnienie warunków ustawowych skutkuje zastosowaniem podwyższonej stawki akcyzy.

W projekcie zaproponowano wprowadzenie systemu uzyskiwania zaświadczeń, przez nabywców wyrobów akcyzowych z obniżoną stawką akcyzy, uprawniających do nabywania wyrobów akcyzowych z obniżoną stawką akcyzy. Zaświadczenia te miałyby być wydawane przez organy podatkowe w oparciu o oświadczenie składane przez nabywców. Kopia uzyskanego zaświadczenia przedstawiona sprzedawcy uprawniałaby nabywcę do wyrobów akcyzowych z niższą stawką. Jednocześnie po stronie sprzedawców pozostałby obowiązek rejestrowania faktu sprzedaży wyrobów akcyzowych z obniżoną stawką i przekazywania do urzędu celnego comiesięcznych zestawień.