Właściwi w sprawie orzekania o zwrocie części zapłaconego podatku akcyzowego, o którym mowa w art. 31d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, będą dla osób fizycznych naczelnicy urzędów celnych właściwych w zakresie akcyzy ze względu na adres ich zamieszkania, a dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - ze względu na adres ich siedziby.

Rozporządzenie ministra finansów z 9 sierpnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów celnych właściwych w sprawie orzekania o zwrocie części zapłaconego podatku akcyzowego zakładowi energochłonnemu (Dz. U. poz. 1231) wchodzi w życie 27 sierpnia 2016 r.