W trakcie konferencji zostanie przedstawiona informacja nt. wdrożenia prawa unijnego i stanu prac nad krajowymi aktami prawnymi. Eksperci Służby Celnej i Ministerstwa Finansów odpowiedzą na pytania przedsiębiorców i  wyjaśnią zgłoszone wcześniej kwestie. 

Każdy z podmiotów zainteresowanych ww. tematyką może zgłosić do udziału w konferencji tylko 1 przedstawiciela, podając imię i nazwisko osoby, która weźmie udział w konferencji, jej stanowisko oraz nazwę firmy i adres. Związane to jest z wymogami bezpieczeństwa regulującymi wstęp gości do gmachu Ministerstwa Finansów. Zgłoszenia udziału przyjmowane będą do 27 maja br. na skrzynkę e-mail: UKC@mf.gov.pl

Konferencja będzie też transmitowana „on line" za pośrednictwem internetu pod adresem: http://videokadr.pl/ministerstwo