Ulga meldunkowa pozwala na sprzedaż mieszkania bez podatku. Ta ulga była przewidziana dla osób, które nabyły mieszkanie w latach 2007-2008 i były w nim zameldowane przez ponad rok, a następnie sprzedały je przed upływem pięciu lat od nabycia. Jednak generalnie żeby sprzedać nieruchomość bez podatku, trzeba odczekać pięć lat, licząc od końca roku nabycia.


Podatnik nabył lokal na czwartym piętrze w 2007 r. W wyniku pogorszającego się stanu zdrowia musiał go sprzedać w 2011 r., czyli przed upływem pięciu lat, od jego nabycia. Podatnik był przekonany, że nie musi płacić od tej transakcji podatku. 
Jednak po kilu latach skarbówka domagała się od niego uiszczenia podatku i odsetek. Fiskus wskazywał, że podatnik nie dopełnił formalnych przesłanek do skorzystania z ulgi meldunkowej, a mianowicie nie złożył oświadczenia o zameldowaniu.


Podatnik nie zgadzał się organami podatkowymi. W jego przekonaniu, nie powinien płacić tego podatku, ponieważ nie uzyskał korzyści majątkowej – zmieniał jedynie mieszkanie odpowiadające jego stanowi zdrowia.


Wojewódzki Sąd Administracyjny (I SA/Lu 853/16), co prawda uznał skargę podatnika, ale nie podzielił w pełni jego zapatrywań. WSA uznał, że podatnik był zameldowany w lokalu, ale nie złożył oświadczenia i tym samym nie był uprawniony do skorzystania z ulgi meldunkowej.


Ostatecznie 11 kwietnia br. Naczelny Sąd Administracyjny (II FSK 1960/17) podtrzymał stanowisko wyrażone w orzecznictwie, że koniecznym jest złożenie oświadczenia, aby móc skorzystać z ulgi meldunkowej.  Jednak sąd podszedł elastycznie do formy tego oświadczenia, ponieważ ustawa nie określała, jak należało je złożyć. Odpowiedniego formularza nie było – podkreślił NSA. Ponadto sąd wskazał, że oświadczenie o zameldowaniu jest oświadczeniem woli i podlega takim samym regulacjom, a co za tym idzie może być złożone dowolnie. W konsekwencji NSA stwierdził, że kwestia oświadczenia jest indywidualna dla każdej sprawy i trzeba ją dokładnie badać.
 

Orzecznictwo w sprawach podatkowych Dagmara Dominik-OgińskaOrzecznictwo w sprawach podatkowych >>