Od 19 stycznia obowiązywać będą nowe wzory zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych.

Druki zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych zostały dostosowane do nowych standardów identyfikacji podatkowej, tj. NIP został zastąpiony identyfikatorem podatkowym. We wzorach dokonano również zmian redakcyjnych związanych z przenumerowaniem pozycji oraz zmianą tłumaczenia na język angielski niektórych pozycji.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 10) określa dwa wzory:

1. wzór zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji) - CFR-1,

2. wzór zaświadczenia o miejscu zamieszkania dla celów podatkowych w Rzeczypospolitej Polsce osoby fizycznej osiągającej przychody (dochody) z oszczędności (faktycznego odbiorcy) - CFR-2.

Jolanta Mazur