Zmiany w rozporządzeniu w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego polegają na zastąpieniu w odpowiednich miejscach, w treści rozporządzenia oraz we wzorze dokumentu stanowiącym załącznik do aktu wykonawczego, wyrazów „właściwy naczelnik urzędu celnego”, „uwagi naczelnika urzędu celnego” odpowiednio wyrazami „właściwy naczelnik urzędu skarbowego” i „uwagi naczelnika urzędu skarbowego” oraz zastąpieniu wyrazów „pieczęcią urzędu celnego”, „nazwa i adres urzędu celnego” odpowiednio wyrazami „pieczęcią urzędu skarbowego” i „nazwa i adres urzędu skarbowego”.

Rozporządzenie z 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego (Dz. U. poz. 332) wejdzie w życie 1 marca 2017 r.

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów