Opublikowany 2 czerwca jednolity tekst rozporządzenia z 15 grudnia 2008 r. w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej uwzględnia zmiany wprowadzone:

1) rozporządzeniem Rady Ministrów z 18 marca 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 389);

2) rozporządzeniem Rady Ministrów z 20 maja 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 724);

3) rozporządzeniem Rady Ministrów z 23 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 1985).

Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej rozporządzenia.