Posiada wieloletnią praktykę w doradztwie podatkowym z zakresu podatków krajowych i międzynarodowych. Specjalizuje się w sprawach związanych z podatkami dochodowymi, szczególnie dla sektora bankowego, ubezpieczeniowego, finansowego i emerytalnego. Ma również bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed organami podatkowymi i w sporach przed sądami administracyjnymi.

Praktyka zawodowa mecenasa Pawła Skwarka obejmuje pracę w departamentach podatkowych największych polskich instytucji finansowych, m.in. Bank Pekao SA, ING PTE, ING TUnŻ, ING UF oraz w międzynarodowych firmach audytorskich i doradczych: Accreo Taxand, Mazars Audyt, BDO.

Doradzał międzynarodowym koncernom, jak również małym i średnim przedsiębiorstwom działającym lub rozpoczynającym działalność na rynku polskim. Obsługiwał spółki z wielu sektorów gospodarki: od nieruchomości, poprzez sektor farmaceutyczny, bankowo-finansowy, energetyczny, aż po sprzedaż detaliczną i produkcję dóbr konsumpcyjnych.

Mecenas Skwarek jest autorem wielu publikacji prasowych oraz prelegentem licznych szkoleń o tematyce podatkowej.

Źródło: www.chwp.pl