Ich połączenie pozwoliłoby na stworzenie ustawy będącej podstawą bardzo nowoczesnego i konkurencyjnego systemu podatkowego. Połączenie tych rozwiązań pozwoliłoby na stworzenie ustawy będącej podstawą bardzo nowoczesnego i konkurencyjnego systemu podatkowego.

Zobacz: Rząd przyjął założenia do nowej Ordynacji podatkowej >>

W kilku jednak istotnych kwestiach akceptacja propozycji Komisji prowadziłaby do odejścia od  reformatorskiego charakteru pozostałych założeń i do pogorszenia jakości systemu podatkowego. Z niektórymi propozycjami nie możemy się zgodzić. Te wady nie powinny jednak prowadzić do rozwiązania Komisji Kodyfikacyjnej przez nowego ministra finansów ani do radykalnej zmiany kierunku jej pracy. Przemawiają natomiast za tym, że przyjęty właśnie przez rząd dokument wymaga udoskonalenia i częściowej modyfikacji. Jeśli to nastąpi, uczyniony zostanie duży krok w kierunku naprawy - bardzo źle obecnie działającego - systemu podatkowego. 

Najważniejsza różnica między naszymi Założeniami a propozycjami Komisji Kodyfikacyjnej – która zasygnalizowana musi zostać na samym początku – dotyczy samego celu nowej ustawy. Komisja Kodyfikacyjna podkreśla, że w swoich pracach kładła nacisk na „uporządkowanie i skodyfikowanie materii ogólnego prawa podatkowego”, „wprowadzenie rozwiązań stanowiących dopełnienie i ukoronowanie procesu kształtowania się ogólnego prawa podatkowego w Polsce” oraz „stworzenie ram prawnych opartych na współpracy między organami podatkowymi a podatnikami”.

Wysiłki zmierzające do osiągnięcia każdego z tych postulatów są w pełni popierane przez koalicję LepszePodatki.pl. Uważamy jednak, że cel musi być bardziej ambitny. Polski system podatkowy jest jednym z najmniej konkurencyjnych i najbardziej zbiurokratyzowanych w Europie. Nie naprawią go zmiany połowiczne – systematyzujące i porządkujące – które, jak pokazują losy obecnej Ordynacji podatkowej, szybko staną się ofiarą mniej lub bardziej nieprzemyślanych nowelizacji i krótkowzrocznej polityki podatkowej.

Nowy rząd i parlament powinny więc postawić sobie za cel wypracowanie rozwiązań, które skutecznie będą przeciwdziałać bolączkom polskiego systemu podatkowego i staną się podstawą jednego z najnowocześniejszych i najbardziej przyjaznych rozwiązań na świecie. Cel ten jest do osiągnięcia. Wymaga jednak intensywnej i konstruktywnej współpracy władz wyłonionych w zbliżających się wyborach z szerokim gronem ekspertów dążących do naprawy systemu podatkowego.

Dariusz Adamski

Dowiedz się więcej z książki
Ordynacja podatkowa. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł