- Wszyscy nowi partnerzy to osoby z bardzo bogatym doświadczeniem, których kompetencje wysoko sobie cenimy. Cieszymy się, że tak mocna drużyna będzie zaangażowana w zarządzanie i dalszy rozwój firmy - powiedziała Renata Dłuska, partner zarządzający w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy.

Janina Fornalik - doradca podatkowy, partner w Zespole VAT. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, m.in. w działalności sektora publicznego. Wieloletnia praktyka w międzynarodowych firmach konsultingowych pozwoliła jej zdobyć doświadczenie w zakresie różnorodnych projektów podatkowych, w tym dotyczących planowania podatkowego i restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz przeglądów pod kątem efektywnego i bezpiecznego zarządzania rozliczeniami podatkowymi firm. Jest autorką licznych publikacji prasowych z zakresu podatku VAT, współautorką komentarza do Dyrektywy VAT Rady UE, autorką publikacji pt. „VAT w samorządach”. Jest wykładowcą i prelegentem na szkoleniach i konferencjach z zakresu zagadnień w podatku VAT, w tym dotyczących rozliczeń podatkowych w samorządach.

Anna Misiak - doradca podatkowy, partner, Szef Zespołu Podatków Osobistych i Doradztwa dla Pracodawców. Ekspert w tematyce związanej z opodatkowaniem i deklarowaniem dochodów oraz majątku osób fizycznych. Doradza Klientom w zakresie polskich i zagranicznych dochodów z pracy i kapitałów pieniężnych, w tym również w przypadkach zmiany rezydencji podatkowej, spadków krajowych i spoza Polski. Wspomaga pracodawców przy planowaniu zatrudnienia i wynagradzania kadry zarządzającej oraz personelu. Prowadzi projekty restrukturyzacyjne w obszarze podatków pracowniczych i HR. Autorka licznych publikacji w prasie fachowej i codziennej. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych. Członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Alicja Sarna - doradca podatkowy, partner, Szef Zespołu Postępowań Podatkowych. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań podatkowych i sądowoadministracyjnych, postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ogólnych zagadnieniach prawa podatkowego. Reprezentuje podatników w sporach dotyczących wszystkich podatków. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed organami podatkowymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Przygotowuje oraz reprezentuje klientów podczas kontroli podatkowych. Prowadzi projekty dotyczące przeglądu ryzyk podatkowych. Jest autorem licznych publikacji dotyczących z zakresu ogólnego prawa podatkowego i postępowań podatkowych, współautorem Meritum - Podatki. Jest cenionym wykładowcą, w tym m.in. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i Akademii Leona Koźmińskiego.

Magdalena Zamoyska - doradca podatkowy, partner w Zespole Podatków Dochodowych. Specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatków międzynarodowych. Prowadzi projekty dotyczące restrukturyzacji i refinansowania spółek zarówno w kraju, jak i zagranicą. Doradza w transakcjach nabywania lub zbywania aktywów i przedsiębiorstw. Pomaga właścicielom w efektywnym i bezpiecznym podatkowym zarządzaniu majątkiem znajdującym się poza Polską. Autorka książki prezentującej opodatkowanie aportów do spółek kapitałowych i osobowych.

Bartosz Bogdański - doradca podatkowy, partner w Zespole VAT. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku VAT dla branży nieruchomości, ma szerokie doświadczenie w doradztwie dla podmiotów z sektora finansowego. Był zaangażowany w szereg projektów dotyczących planowania rozliczeń podatku VAT, które zostały efektywnie wdrożone w kilku wiodących polskich spółkach oraz spółkach zagranicznych działających na polskim rynku. Jest autorem licznych publikacji w fachowych wydawnictwach krajowych. Jest współautorem kilkukrotnie wznawianej książki "Nieruchomości sprzedaż, najem, dzierżawa", które otrzymało wyróżnienie w kategorii "Podatki" w konkursie Złote Skrzydła „Dziennika Gazety Prawnej” 2010.

Łukasz Kosonowski – doradca podatkowy, radca prawny, partner, Szef Zespołu Doradztwa Transakcyjnego MDDP. Specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatków międzynarodowych oraz podatku od nieruchomości. Posiada bogate doświadczenie w zakresie opodatkowania inwestycji, restrukturyzacji i związanego z tym planowania podatkowego oraz doradztwa transakcyjnego (badania due diligence, przeglądy podatkowe). Doradza zarówno inwestorom indywidualnym, jak i dużym inwestorom instytucjonalnym. Autor wielu publikacji w prasie fachowej i codziennej; wykładowca na studiach podyplomowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i podatków międzynarodowych.